Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Ledningsnätet

I Vänersborg kommun distribueras vatten via ett 310 kilometer långt ledningsnät. Från vattenverken pumpas dricksvatten genom huvudvattenledningar som sedan förgrenar sig i mindre ledningar in till din kran. Vårt ledningsnät består av både nya och äldre ledningar. För att säkerställa att vattnet håller en hög kvalitet hela vägen fram till dig tas prover på vattnet både ute på ledningsnätet och hos kunder.

Vattentorn

För att du alltid ska ha tillgång till vatten, oavsett tid på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn.

Det går åt mest vatten på morgonen och kvällen, men mängden vatten som produceras är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fylls vattentornen upp. När behovet ökar kan man använda det vatten som lagrats. Vattentornen utjämnar också trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentornen.

Arbetsområde vattenläcka.

När en vattenläcka skall lagas

Vänersborgs kommun använder sig av sms-avisering för att informera om akuta och planerade VA-underhåll. Får du ett sms som informerar om att en vattenläcka upptäckts och berör din fastighet, så följ rådet att fylla en vattenkaraff och förvara i kylen för matlagning och fyll en hink och ha i badrummet för spolning av toaletten. Då slipper du bära tunga hinkar från den nödvattentank som ställs ute på gatan. Vi kan aldrig säga hur lång tid det tar innan ett arbete är klart, då man inte kan se hur vattenläckan ska lagas förrän ledningarna grävts fram. Respektera avspärrningarna för arbetsområdet och följ trafikanvisningarna.

Enhetschef
Stefan Parnebo

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Nygatan 76

Telefon:
0521-72 12 41

E-post:
stefan.parnebo@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023