Gå till innehåll

Verktygsfält

Kart- och geodata

16-18 april har Kart- och Geodata stängt

Kart- och geodata ansvarar för uppbyggnad och underhåll av kommunens grundläggande geografiska information, som bland annat redovisas i kommunens baskarta (primärkarta). Vi framställer även andra kartor som används i kommunens verksamheter och av externa kunder och allmänhet.

Vi arbetar med moderna instrument i form av totalstationer, avvägningsinstrument och satellitutrustningar. Vi arbetar i koordinatsystemen SWEREF99 12 00 och RH2000. Mer information om koordinatsystemen finns här.

Behöver du kartor eller är i behov av mätningstjänster går det bra att kontakta oss för information, beställningar och prisuppgifter.

Bygglovskartor faktureras efter utförd åtgärd oberoende av bygglovets utgång.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024