Gå till innehåll

Verktygsfält

Grönplan

Grönplanen beskriver gröna områden i tätorterna och deras naturvärden, kulturvärden och sociala värden. Planen lyfter fram de gröna områdenas egenvärden och är ett underlag vid förtätning och nybyggnad i tätorterna. Den är också ett underlag för områdenas skötsel och utveckling.

Planen är godkänd av Kommunfullmäktige 2009-04-15.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2023