Gå till innehåll

Verktygsfält

Regler och styrande dokument Kommunala bolag och kommunalförbund

Här presenteras styrdokument för våra kommunala bolag och kommunalförbund.

 

Nedanstående styrande dokument i Vänersborgs kommun omfattar helt eller delvis den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen.
(Korrekt sammanställning vid tidpunkt för publicering 2024-04-26)

 • Bolagspolicy för Vänersborgs kommun
 • IT-utveckling och digitalisering - policy
 • Strategi för krisberedskap civilt försvar och säkerhetsskydd
 • Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 - Transporter, el och uppvärmning
 • Strategi för laddinfrastruktur
 • Naturvårdsstrategi
 • Strategi för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
 • Informationssäkerhet - riktlinjer
 • Arkivregler - riktlinjer
 • Arkivregler
 • Administration, dokument- och ärendehantering – riktlinjer
 • Översiktsplan
 • FÖP Brålanda
 • FÖP Vänersborg och Vargön
 • Bostadsförsörjningsplan
 • Avfallsplan

Du kan hitta dessa och andra styrande dokument här:
Regler och styrande dokument | Vänersborgs kommun (vanersborg.se)
Antagna översiktsplaner | Vänersborgs kommun (vanersborg.se)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024