Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakta kommunstyrelseförvaltning

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Beredningssekretariatet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kommundirektör
Lena Tegenfeldt

Telefon:
0521-72 10 00

E-post:
lena.tegenfeldt@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Ekonomichef
Thomas Sannemalm

Telefon:
0521-72 24 49

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:
thomas.sannemalm@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

IT-chef
Jörgen Haglund

Telefon:
0521-72 23 89

E-post:
jorgen.haglund@vanersborg

IT-support:
0521-72 11 90

Heroma support:
0521-72 30 50

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Chefsjurist
Pernilla Bertilsson

Telefon:
0521-72 23 95

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
pernilla.bertilsson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Personalchef
Anna Johannesson

Telefon:
0521-72 11 50

E-post:
anna.johannesson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingschef
Jenny Broberg Kudryk

Telefon:
0521-72 12 98

E-post:
jenny.kudryk@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Avdelningschef
Johan Högmark

Telefon:
0521-72 26 05

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
johan.hogmark@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kommunikationschef
Maria Thyrell

Telefon:
0521-72 19 86

E-post:
maria.thyrell@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Avdelninschef:
Pernilla Norberg Andersson

Telefon:
0521-72 12 85

E-post:
pernilla.norberg@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Näringslivschef
Jill Stor

Telefon:
0521-72 13 63

E-post:
jill.stor@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Redovisningschef:
Kerstin Rosendahl

Telefon:
0521-72 24 46

Telefon Redovisning och debitering:
0521-72 24 47

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:
kerstin.rosendahl@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Upphandlingschef:
Lars Nellbro

Telefon:
0521-72 14 58

Telefax:
0521-72 11 54

E-post:
lars.nellbro@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024