Gå till innehåll

Verktygsfält

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet.

Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt.
Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga. Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.

I kommunen fattas dagligen beslut, stora som små. Besluten fattas av:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelse
  • Nämnder
  • Enskilda politiker
  • Tjänstemän

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023