Gå till innehåll

Verktygsfält

Hur går det till att fatta beslut?

Behandling av ett ärende

1. Ärendet kommer in

Ärendet kommer till oss. Ett ärende kan vara en skrivelse från en myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteman eller från ett utskott eller en nämnd inom kommunen.

2. Registrering

Ärendet stämplas med ankomstdatum och registreras med ett diarienummer. Diarienumret används för att hålla reda på ärendet och för att underlätta sökning.

3. Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. En tjänsteman inom den egna nämnden eller styrelsen lämnar ett yttrande i ärendet.

4. Sammanträde

Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

5. Beslut, protokoll

Ett sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

6. Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som genomför beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Från ärende till beslut

Här kan du se ett exempel på ett ärendes gång genom de olika instanserna.

Bild som illustrerar ett ärendes gång genom de olika instanserna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2022