Gå till innehåll

Verktygsfält

Näringslivsstrategi 2024-2030

Nu tar vi tillsammans fram en ny näringslivsstrategi för Vänersborg.

Vi skapar nu en ny långsiktig strategi med ett gemensamt perspektiv för hur vi tillsammans äger aktiviteter för ökad tillväxt. Utifrån den nya strategin är vi rustade att skapa handlingsplaner som kan fokusera på insatser som är aktuella.

Fram till och med våren 2023 genomförde Näringslivsavdelningen workshops och samlade in tankar, idéer och synpunkter på hur vi ska utforma nästa näringslivsstrategi. I det förarbeta workshopsmaterialet fanns 6 föreslagna rubriceringar som bygger på regionala, delregionala och lokala utmaningar.

  • Företagsdialog
  • Etablering och tillväxt
  • Infrastruktur och digitalisering
  • Innovation och omställning
  • Kompetensplanering
  • Attraktionskraft

Under hösten 2023 sammanställs arbetet och går ut på remiss innan den lämnas till politiken för beslut. Till den nya strategin kommer handlingsplan och aktiviteter att kopplas utifrån behov som uppkommit vid workshopar och interna arbetsmöten inom kommunen, allt för att Vänersborgs företagsklimat ska bli ännu bättre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023