Gå till innehåll

Verktygsfält

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Besök hos familjerådgivningen kostar 100 kr/samtal de första fem gångerna, därefter kostnadsfritt. Betalas på plats, kontant eller med Swish (123 487 94 41).

Övriga rådgivnings- och stödinsatser är avgiftsfria.

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför oftast inte kostnadsansvar för enskild person. Ersättning får tas ut för uppehälle, då någon på grund av missbruk får vård eller behandling på ett behandlingshem eller i ett familjehem.

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader. Beloppet som var och en av föräldrarna ska bidra med motsvarar beloppet för underhållsstöd.

Information om underhållsstöd finns på försäkringskassans hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024