Gå till innehåll

Verktygsfält

Sjukresor

Sjukresor handläggs av sjukreseenheten i Västra Götalandsregionen.

Om du behöver resa till sjukhus eller andra vårdinrättningar, och av medicinska skäl inte kan resa med vanlig kollektivtrafik eller egen bil, ska du ringa Västtrafiks kund- och resetjänst på telefon 020-91 90 90. Reseintyg från din vårdgivare erfordras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023