Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

HBTQI+ certifiering

Timjan har genomfört samtliga moment i Samkrafters HBTQI+ Certifering.

Certiferingen lägger särskilt fokus på HBTQI+ men innefattar ett normmedvetet arbete med samtliga diskrimineringsgrunder.

HBTQI+ certifieringen är ett långsiktigt och systematiskt sätt att strategiskt arbeta med jämlikhet och inkludering. Fokuset ligger likväl på att motarbeta diskriminering och skapa trygga sammanhang internt som externt gentemot besökare. Att Timjan är HBTQI+ certifierad innebär dessutom att arbetet sker utifrån en handlingsplan.

HBTQI+ arbetet har bäring på Vänersborgs kommuns politiska inriktningsmål, kommunens vision och värdeord, Barnkonventionen och de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Certifieringen är giltig fram till 31 December 2026.

En vit bakgrund med svart text som lyder samkrafter HBTQI certifierad. I högra hörnet finns ett kryss som går i regnbågensfärger. 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024