Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Ledningsnät för spillvatten respektive dagvatten

Avloppsverket på Holmängen tar emot avloppsvatten, det vill säga hushållsavlopp, från Vänersborgs tätort, Vargön, Båberg, Trestad Center och Väne Ryr.
Avloppsverket i Brålanda tar emot avloppsvatten från Brålanda, Frändefors och Vänerkusten.
Dagvatten leds till närmsta vattenrecepient via ledningar eller diken.

Ledningsnätet för spillvatten är ca 250 kilometer långt. Längs ledningsnätet finns 60 pumpstationer vars uppgift är att pumpa/lyfta avloppsvattnet vidare på de delar av ledningsnätet när det inte kan rinna vidare med självfall.

Fastighetens privata ledningsnät

Som fastighetsägare ansvarar du för ledningarna inne på din fastighet, från anslutna byggnader ut till förbindelsepunkten, vanligtvis belägen cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Ta hand om ditt ledningsnät

Branschorganisationerna Svenskt Vatten, Säkert Vatten AB och Installatörsföretagen har tagit fram en broschyr Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. om hur man bäst underhåller sitt ledningsnät inne på fastighet. Här finner du som fastighetsägare tips och råd på hur du skall sköta och underhålla de privata ledningarna.

Tänk på att ta kort och rita upp hur anläggningen ser ut när du utför nya ledningar, så det finns dokumenterat för framtiden.

Enhetschef
Stefan Parnebo

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Nygatan 76

Telefon:
0521-72 12 41

E-post:
stefan.parnebo@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2023