Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Ledningsnät för spillvatten respektive dagvatten

Avloppsverket på Holmängen tar emot avloppsvatten, det vill säga hushållsavlopp, från Vänersborgs tätort, Vargön, Båberg, Trestad Center och Väne Ryr.
Avloppsverket i Brålanda tar emot avloppsvatten från Brålanda, Frändefors och Vänerkusten.
Dagvatten leds till närmsta vattenrecepient via ledningar eller diken.

Ledningsnätet för spillvatten är ca 250 kilometer långt. Längs ledningsnätet finns 60 pumpstationer vars uppgift är att pumpa/lyfta avloppsvattnet vidare på de delar av ledningsnätet när det inte kan rinna vidare med självfall.

Enhetschef
Stefan Parnebo

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Nygatan 76

Telefon:
0521-72 12 41

E-post:
stefan.parnebo@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023