Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Vad får du spola ner i avloppet

Fulspolning

29% av svenskarna fulspolar trots att 9 av 10 känner sig välinformerade om vad man får spola ner i toaletten.

De fem vanligaste fulspolningarna

Fettavskiljare för verksamheter

Fett i spillvatten från livsmedelslokaler så som slakterier, bagerier, charkuterier, restaurangkök, personalmatsal, storkök och gatukök, orsakar på många håll problem i spillvattenledningar och pumpstationer. Med spillvatten menas utgående hushållsavloppsvatten från en fastighet. Fettet som avsätts försämrar spillvattenledningarnas funktion och kan orsaka stopp i ledningarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023