Gå till innehåll

Verktygsfält

Enskilda avlopp

Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Har du en enskild avloppsanläggning? I så fall är du ansvarig för att se till att den fungerar som den ska.

På Avloppsguiden finns information om hur du ska sköta din avloppsanläggning.

Nytt avlopp eller ändring av din anläggning

Du behöver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden om du ska ändra din avloppsanläggning eller göra en ny. Det innebär att du inte får börja gräva eller göra ändringar utan att ha fått ett skriftligt besked. Filmen ”8 steg till nytt avlopp” ger en sammanfattning om vad som gäller.

Punkterna nedan beskriver hur du gör för att ansöka om tillstånd för en avloppsanläggning:

 1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Information finns bland annat hos Avloppsguiden och Havs- och vattenmyndigheten.
 2. Lokal information gällande exempelvis vattenskyddsområden kan du få genom att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.
 3. Ta kontakt med en entreprenör som anlägger avlopp för att få fram ett förslag på anläggning som passar förutsättningarna på din fastighet. För att du ska få fram nödvändig information om markmaterial och avstånd till berg och grundvatten kan en provgrop behöva grävas. Detta avgör miljö- och byggnadsförvaltningen.
 4. Fyll sedan i och skicka in din ansökan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Ansökan görs på Mina sidor.
 5. Miljö- och byggnadssförvaltningen bedömer din ansökan. I samband med detta görs oftast ett platsbesök på fastigheten och i vissa fall behöver vi mer uppgifter från er.
 6. Du får ett tillstånd att anlägga ditt enskilda avlopp. För att få ett tillstånd ska ansökan vara komplett och anläggningen som beskrivs i ansökan ska uppfylla Miljöbalkens krav.
 7. Börja planera för att anlägga ditt avlopp.
 8. Innan anläggningsarbetet påbörjas ska du meddela miljö- och byggnadsförvaltningen. När anläggningsarbetet är färdigt ska en entreprenörsrapport med tillhörande foton skickas in.
 9. Du får en skriftlig återkoppling på entreprenörsrapporten.

Avgift för ansökan/anmälan

Avlopp med wc

 • Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för ett hushåll, 9 904 kr
 • Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för fler än 1 hushåll, timavgift (1 238 kr/h)

Avlopp utan wc / Ändring i avloppsanläggning

 • Installera avloppsanläggning utan wc för ett hushåll, 7 428 kr
 • Installera avloppsanläggning utan wc för fler än 1 hushåll, timavgift (1 238 kr/h)
 • Installera avloppsanläggning utan wc inom områden med tillståndsplikt,
  9 904 kr, för utsläpp av BDT-vatten enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juli 2023