Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

LTA - lågtrycksavlopp

I delar av Vänersborg är det kommunala spillvattenledningarna trycksatta. Detta innebär att fastighetsägare, inom verksamhetsområdet, får en så kallad LTA-pumpbrunn (LTA = lågtrycksavlopp) som de skall gräva ner på sin fastighet och koppla mot fastighetens VA-installation. Kretslopp & Vatten äger pumpen och sköter service och underhåll.

LTA-pump på fastighet

Driftstopp

Pumpbrunnen skall klara av att ta emot ett normalhushålls förbrukning under 48 timmar trots att pumpen stannat.

Har pumpen stannat, se först över era säkringar, så ingen av dem som påverkar pumpenheten har löst ut. Kontrollera övervakningsskåpet så du kan informera om vilken larmkod som visas på displayen.

Under normal arbetstid på vardagar, kontakta Kretslopp & Vatten, via kommunens växel, under kvällar och helger kontakta kommunens larmcentral. Kontaktinformation finner du länkat längst ner på sidan.

Observera att om du som fastighetsägare spolat ner något som förorsakat stoppet så blir du fakturerad kostnaden för utryckningen.

Ansluta med LTA

I broschyren nedan finns information om hur du som fastighetsägare, inom ett kommunalt verksamhetsområde med trycksatta spillvattenledningar, skall göra inne på din fastighet för att kunna ansluta.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023