Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Läckage på fastighetens VA-installation

Med de digitala vattenmätarna Kretslopp & Vatten har börjat sätta upp, så kan vi få information om temperatur på mätarplatsen, läckage efter mätarplats eller från fastighetens servisledning.

Anmodan om åtgärd av läckage

Du har fått ett brev från Kretslopp & Vatten som informerar dig om att det antingen är för kallt vid mätarplatsen eller att du har ett läckage efter mätarplats eller på fastighetens servisledning.

Läckage efter mätarplats

Är läckaget konstaterat efter mätarplatsen börja med att kontrollera alla kranar, toaletter och andra armaturer, så de inte står och läcker. Om ingen av armaturerna läcker, kontrollera mätarställningen från kväll till morgon och jämför. Kanske har du ett dolt läckage? En värmepanna som läcker ner i en golvbrunn eller liknande?

Läckage på fastighetens servisledning

Ta kontakt med en markentreprenör för att laga läckan. Glöm inte att göra ett ärende i ledningskollen innan grävning påbörjas. Ta kontakt med kommunens VA-drift, kontakta via kommunens växel 0521 - 72 10 00, för att få servisventilen stängd inför att grävarbetet påbörjas.

Samfälligheter med interna ledningsnät

Börja med att uppmana alla ingående i samfälligheten att se över sina armaturer efter läckage. Om/när ni kan konstaterar att läckaget inte finns där, så får ni börja utreda ert interna ledningsnät.

Se till att ni har er dokumentation över ert interna ledningsnät tillgängligt. Observera att Kretslopp & Vatten inte har någon dokumentation om samfälligheters interna ledningsnät.

Utredningsarbetet utförs lämpligtvis nattetid då förbrukningen är som lägst. Är det en större läcka så kanske ni kan se att det rinner i era avloppsbrunnar? Annars arbeta er systematiskt genom ledningsnätet genom att stänga av sektion för sektion och se om det blir nollflöde genom mätarna. När ni funnit var läckan är, kontakta markentreprenör och åtgärda läckan.

Kontaktperson
Lee Wiman

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 24 73

E-post:
va-verket@vanersborg.se

Utredningsingenjör
Anna Edvartsen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 12 04

E-post:
anna.edvartsen@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023