Gå till innehåll

Verktygsfält

Ansökan om lantmäteriförrättning

En fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare kan ansöka om en lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.

Du kan ansöka via statliga Lantmäteriets e-tjänst där du skickar in en digital ansökan, då måste alla sökanden ha e-legitimation och möjlighet att signera digitalt. Du kan också ansöka genom att använda dig av blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning, se länkar nedan. Om du använder dig av blanketten kan du inte skicka in ansökan med e-post eftersom vi behöver din underskrift i original.

Om ett markområde ska föras från en fastighet till en annan behövs en köpehandling/gåvohandling eller en överenskommelse.

  • Avstyckning för nybyggnation utanför detaljplanerat område kräver förhandsbesked eller bygglov.
  • Inom detaljplanerat område ska planbestämmelserna följas.
  • Inom strandskyddat område finns särskilda regler som ska följas. Hör gärna av dig till oss innan ansökan för att klargöra om din önskade åtgärd är möjlig att genomföra.

  • Om en fastighet har fler än en ägare ska alla fastighetsägare skriva på ansökan.
  • Medgivande från make/maka behövs i de flesta fall.
  • Om det finns köpehandling eller överenskommelser ska dessa bifogas i original eller bestyrkt kopia. Vid köp av del av fastighet får inte köpehandlingen vara äldre än sex månader.
  • Glöm inte att bifoga karta som visar åtgärden som du vill ansöka om.
  • Ange ditt telefonnummer och e-post som vi kan nå dig på dagtid.
  • Om du som skriver på har fullmakt ska en vidimerad kopia eller originalet bifogas.

Från det att ansökan kommer in till oss tar det ca 5 månader innan vi kan påbörja handläggningen. Vi prioriterar ärenden som berör nybyggnation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024