Gå till innehåll

Verktygsfält

Vad kostar det?

Avgifter för lantmäteriförättningar

Lantmäterimyndigheten skall ta betalt för sina tjänster enligt en av regeringen fastställd förordning. Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna. Alla fastighetsägare och andra berörda av en förrättning kallas sakägare. Man kan antingen komma överens om ett fast pris eller betala vartefter på löpande räkning.

Nedan anges cirkapriser för några typer av förrättningar inklusive kostnad för registrering:

Avstyckning

En tomt, mindre än 5 000 kvm, med fältarbete och införande i fastighetsregistret ca 45 000 kronor.

Fastighetsreglering

Marköverföring mellan två fastigheter där den överförda arealen är mindre än 5000 kvm med fältarbete och införande i fastighetsregistret ca 45 000 kronor.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning debiteras ett fast grundbelopp samt timpris enligt nedan.

Grundbelopp: 6 500 kronor
Tilläggsbelopp 6 eller fler fastigheter: 12 000 kr

Förrättningslantmätare 1 700 kronor/timme

Mätningsingenjör 1 700 kronor/timme

Förrättningsassistent 900 kronor/timme

Arbete efter klockan 18:00 måndag-torsdag ordinarie pris plus 300 kronor/timme

Åtgärder med fast pris


Avvisande av ansökan 6 500 kronor

Registrering av ändrat andelstal enligt 24a§ AL 3 250 kronor
-Tillägg per fastighet utöver den första 700 kronor

Beslut om anslutning enligt 42a§ AL 6 500 kronor
-Tillägg per fastighet utöver den första 700 kronor

Godkännande av överenskommelse enligt 43§ AL 6 500 kronor
- Tillägg per fastighet utöver den första 700 kronor

 

Alla förrättningstjänster är momsfria.

Olika ärenden kräver olika arbetsinsats

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på fastigheten eller fastigheterna har betydelse för arbetsinsatsen. Det kan också finnas svårigheter och problem som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Återkallad eller inställd förrättning

Ibland händer det att en förrättning av olika skäl inte kan genomföras. Då får sakägarna betala för det arbete som redan har utförts.

Uppdrag

Vi tar betalt utefter nedlagd tid. 1 492,50 kr/timme inkl. moms

Betalning

När förrättningen registrerats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

Fakturafrågor görs till lantmäterimyndighetens expedition:

Telefon: 0521- 72 13 37


Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024