Gå till innehåll

Verktygsfält

Du som konsument

Säker mat

Ingen ska bli sjuk av maten som vi äter. De regler som finns inom livsmedelsområdet har som mål att maten ska vara säker och att du som konsument ska kunna lita på att maten som du köper är rätt märkt. Konsumenten ska också kunna lita på att det som står i en meny eller matsedel är det som serveras.

I Vänersborgs kommun är det Miljö och hälsa på miljö- och byggnadsförvaltningen som ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer livsmedelslagstiftningen. Om det upptäcks brister vid kontroll av en verksamhet så kan vi agera på olika sätt beroende på vilka avvikelser som upptäcks. Om avvikelsen bedöms som allvarlig kan Miljö och hälsa förelägga om att det ska rättas till eller förbjuda verksamheten.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är en myndighet och det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. Om någon hör av sig till oss och vill veta till exempel resultatet från en inspektion så lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Anmäl misstanke om matförgiftning

Om du misstänker att du blivit sjuk av mat eller dryck från ett livsmedelsföretag, så ska du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen snarast för utredning. Det är också en fördel om du omgående kontaktar företaget så att de kan förhindra att fler blir sjuka. Vid allvarliga symptom, kontakta din vårdcentral.

På Mina sidor finns "Anmälan om misstänkt matförgiftning".

Vid allvarliga besvär eller vid längre tids sjukdom kontakta Vårdguiden på telefon 1177 eller via Vårdguidens hemsida.

Du kan även läsa mer om matförgiftning hos Livsmedelsverket.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023