Gå till innehåll

Verktygsfält

Politik och Demokrati

Vänersborgs kommun är en politiskt styrd organisation.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 förtroendevalda ledamöter.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden. Sammanträdena är öppna för allmänheten och annonseras i lokaltidningen och på hemsidan.

Kommunstyrelsen är kommunens lokala motsvarighet till regeringen. Den leder förvaltningarna och bereder ärenden som ska till fullmäktige. Kommunstyrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och verkställer fullmäktiges beslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023