Gå till innehåll

Verktygsfält

Aktuella motioner

Här visas motioner som är aktuella just nu.

Lista över aktuella motioner

Motion

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Motion om barn och ungas inflytande i Vänersborg och kommunalpolitiken Pdf, 212.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/310

2024-05-07

Liberalerna, Cecilia Prins

Motion om inköp av portabla metalldetektorer Pdf, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/267

2024-04-09

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om lokala insatser mot telefonbedrägerier Pdf, 134.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/263

2024-04-09

Liberalerna, Cecilia Prins, Gunnar Henriksson

Motion om att låta Kommunstyrelsen betala hyran för tomma lokaler Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/190

2024-03-13

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om att utreda möjligheterna att införa E-förslag som verktyg för medborgardialog istället för dagens medborgarförslag Pdf, 68.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/161

2024-02-26

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om digital anslagstavla i Brålanda, Vargön och Vänersborg Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/93

2024-01-31

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om byggande av en Gradäng vid Huvudnässkolans Aula Pdf, 18.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/64

2024-01-08

Moderaterna, Mikael Karström och Tor Wendel

Motion om att utreda om nollbasbudgetering är ett lämpligt verktyg för kostnadskontroll Pdf, 262.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1082

2023-12-12

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om gång- och cykelväg över hamnkanalen till Blåsut Pdf, 251.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1083

2023-12-12

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att få leva tills man dör - utred hur biståndsbedömt trygghetsboende kan införas Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1080

2023-12-12

Vänsterpartiet, Ida Hildingsson och Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om att undvika halkolyckor Pdf, 241.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1079

2023-12-12

Vänsterpartiet, Gunilla Cederbom

Motion om att inkludera hanteringen av skyddade personuppgifter i socialtjänstens Pdf, 264.4 kB, öppnas i nytt fönster.
systematiska kvalitetsarbete Pdf, 264.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1076

2023-12-12

Vänsterpartiet, Ida Hildingsson

Motion om att införa resegaranti i färdtjänsten Pdf, 261.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1074

2023-12-11

Vänsterpartiet, Ida Hildingsson

Motion om policys och varumärken Pdf, 135.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1049

2023-12-04

Moderaterna, Henrik Harlitz och Tor Wendel

Motion om att utreda möjlighet att skapa ett kommunalägt energibolag Pdf, 247.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/963

2023-10-17

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att undersöka möjligheten att få information om vissa historiska ocheller kända platser via QR-kod Pdf, 302.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/955

2023-10-10

Sverigedemokraterna, Torbjörn Moqvist

Motion om hantering av kommunal skolbyggnad där undervisning upphör på grund av politiska beslut Pdf, 80.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/229

2023-02-15

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp Pdf, 22.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/106

2022-02-15

Moderaterna, Lena E Wendel


Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 maj 2024