Gå till innehåll

Verktygsfält

Aktuella motioner

Här visas motioner som är aktuella just nu.

Lista över aktuella motioner

Motion

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Motion om inköp av portabla metalldetektorer Pdf, 29.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/267

2024-04-09

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om lokala insatser mot telefonbedrägerier Pdf, 134.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/263

2024-04-09

Liberalerna, Cecilia Prins, Gunnar Henriksson

Motion om att låta Kommunstyrelsen betala hyran för tomma lokaler Pdf, 175.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/190

2024-03-13

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om att utreda möjligheterna att införa E-förslag som verktyg för medborgardialog istället för dagens medborgarförslag Pdf, 68.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/161

2024-02-26

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om digital anslagstavla i Brålanda, Vargön och Vänersborg Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/93

2024-01-31

Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om byggande av en Gradäng vid Huvudnässkolans Aula Pdf, 18.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2024/64

2024-01-08

Moderaterna, Mikael Karström och Tor Wendel

Motion om att utreda om nollbasbudgetering är ett lämpligt verktyg för kostnadskontroll Pdf, 262.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1082

2023-12-12

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om gång- och cykelväg över hamnkanalen till Blåsut Pdf, 251.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1083

2023-12-12

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att få leva tills man dör - utred hur biståndsbedömt trygghetsboende kan införas Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1080

2023-12-12

Vänsterpartiet, Ida Hildingsson och Medborgarpartiet, Göran Svensson

Motion om att undvika halkolyckor Pdf, 241.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1079

2023-12-12

Vänsterpartiet, Gunilla Cederbom

Motion om att inkludera hanteringen av skyddade personuppgifter i socialtjänstens Pdf, 264.4 kB, öppnas i nytt fönster.
systematiska kvalitetsarbete Pdf, 264.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1076

2023-12-12

Vänsterpartiet, Ida Hildingsson

Motion om att införa resegaranti i färdtjänsten Pdf, 261.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1074

2023-12-11

Vänsterpartiet, Ida Hildingsson

Motion om policys och varumärken Pdf, 135.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/1049

2023-12-04

Moderaterna, Henrik Harlitz och Tor Wendel

Motion om att utreda möjlighet att skapa ett kommunalägt energibolag Pdf, 247.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/963

2023-10-17

Sverigedemokraterna, Anders Strand

Motion om att undersöka möjligheten att få information om vissa historiska ocheller kända platser via QR-kod Pdf, 302.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/955

2023-10-10

Sverigedemokraterna, Torbjörn Moqvist

Motion om hantering av kommunal skolbyggnad där undervisning upphör på grund av politiska beslut Pdf, 80.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023/229

2023-02-15

Moderaterna, Tor Wendel

Motion om minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp Pdf, 22.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2022/106

2022-02-15

Moderaterna, Lena E Wendel

Motion om tillköp av Västtrafiks Seniorkort 65+ Pdf, 210 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/429

2021-11-12

Vänsterpartiet, Lutz Rininsland och Stefan Kärvling


Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024