Gå till innehåll

Verktygsfält

Varumärke

Vänersborgs kommun har tagit fram en ny varumärkesplattform där platsvarumärke och organisationsvarumärke ingår samt en ny grafisk profil.

Varumärkesplattformen ska öka attraktionskraften för både platsen och organisationen och göra bilden av Vänersborgs kommun enhetlig och tydlig, och bidra till att gå i riktning mot visionen Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Varumärkesplattformen ska vara basen för vad och hur vi kommunicerar.

Värdeorden levande, attraktiv, hållbar - tillsammans!

De fyra värdeorden genomsyrar varumärket och symboliseras med droppar/blad, något som enkelt kan kopplas till vatten och natur. De fyra värdeorden har också bäring på kommunens vision. Länk till beskrivning av vad värdeorden betyder för oss hittar du nederst på sidan.

Regionhuvudstaden Vänersborg

Vänersborg som regionhuvudstad är viktig att lyfta fram och därför har en stämpel, ett sigill, tagits fram som kan komplettera platsvarumärket. Stämpeln visar förutom att Vänersborg är regionhuvudstad, även silhuetterna av bergen och det vackra slättlandskapet.

Tillsammans är vi Vänersborg!

Vi vill att så många som möjligt använder sig av platsvarumärket. Om företag, föreningar och andra organisationer förutom kommunen använder det i sin marknadsföring hjälps vi åt med att bygga ett starkt platsvarumärke. Vi vill ha nöjda invånare och företag i Vänersborgsområdet och vi vill locka ännu fler hit. Om fler företag etablerar sig i kommunen ger det fler arbetstillfällen och skatteintäkterna ökar. Då kan vi erbjuda ännu bättre välfärd.

Designbibliotek

Vi har samlat grafiska manualer, logotyper och mallar i ett designbibliotek. Länk till designbiblioteket hittar du nederst på sidan.

Kontaktuppgift

Har du frågor om varumärkesplattformen?
Kontakta kommunikatören, länk hittar du nederst på sidan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 september 2023