Gå till innehåll

Verktygsfält

FAQ Vanliga frågor och svar om varumärket

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om varumärkesplattformen och den grafiska profilen för Vänersborgs kommuns geografiska område.

Varumärke

Ett varumärke är summan av upplevelser, känslor, associationer och värden som är knutna till en plats eller organisation. Vänersborg är ett sådant platsvarumärke med alla oss som bor och verkar här i området.

Vi är, äger, fyller och formar vårt varumärke tillsammans. Allt vi gör - hur vi hanterar, agerar och kommunicerar - bidrar till att bygga och förmedla varumärket Vänersborgs kommun geografiska område.

En viktig och synlig del av varumärket är den grafiska identiteten. Den ska samla varumärket på ett sätt som stärker kommunens vision - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Den ska också förmedla kommunens värdeord; levande, attraktiv, hållbar - tillsammans, i bildspråk, tonalitet, färger och typsnitt, logotyper och grafiska element. Det ska vara lätt att känna igen platsvarumärket Vänersborg och vad vi står för.

I den grafiska manualen finns möjligheter och riktlinjer för hur vi visuellt ska uttrycka Vänersborg som plats, så att vi alltid uppfattas på samma sätt av alla som möter vårt platsvarumärke - i alla sammanhang. Vi gör det tillsammans!

Varumärkesplattformens fyra värdeord

De fyra värdeorden levande, attraktiv, hållbar - tillsammans är gemensamma för både platsen och organisationen Vänersborgs kommun. De är framtagna i samspel med en referensgrupp av invånare och ska även stärka kommunens vision - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Genom att vi som bor och verkar i Vänersborgsområdet hjälps åt med att förmedla en gemensam bild, stärks platsvarumärket.

Här beskriver vi vad de fyra värdeorden betyder för oss.

Logotyp och grafisk profil

Här finns både platsvarumärkets grafiska manual och Vänersborgs kommuns grafiska manual som guidar dig till exempel till hur logotyper och grafiska element kan kombineras med din organisations logotyp.

I kommunens grafiska manual finns instruktioner för hur platsvarumärkets grafiska element kan kombineras med Vänersborgs kommuns logotyp med kommunvapen. Kontakta kommunens kommunikationsavdelning via e-post: kommunikation@vanersborg.se.

För rubriker gäller Archivo och för brödtext gäller Source Serif Pro. Detaljerade beskrivningar och exempel finns i den grafiska manualen Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Varumärket visualiseras med hjälp av åtta profilfärger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (Lathund för färger finns längst ner på den sidan). Färgerna gäller för både Vänersborgs kommuns organisation och platsens varumärke.

Procentsatser i transparens av profilfärgerna kan användas i layoutprogram för illustrationer, till infografik, färgade bakgrunder etc. Med "procentsatser" kan till exempel de åtta profilfärgerna göras i ljusare nyanser mot ljus bakgrund.

Tänk på att för läsbarhet och tillgänglighet alltid ha bra kontrast i text mot färgad bakgrund. Det vill säga mörk bottenfärg med vit eller ljus färg i texten, eller ljus bottenfärg med svart/mörk text.

Du kan prova godkända kontraster via följande länk: https://color.adobe.com/sv/create/color-contrast-analyzer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I bildbanken finns Designbiblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med alla logotyper att ladda ner i formaten jpg, png, ai, eps och pdf.

Logotyperna får inte ändras eller användas i sammanhang som kan ses som kränkande, störande eller stötande. Du kan läsa om regler för användning i Vänersborgs kommuns grafiska manual Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Bilder och bildbank

Bilder som används ska hålla hög kvalité och spegla platsen Vänersborgs kommun, dess företag eller organisationer och harmoniera med värdeorden levande, attraktiv, hållbar - tillsammans.

Det är tillåtet att ladda ner och använda bilder i Vänersborgs kommuns externa bildbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bilderna är köpta och tagna för att marknadsföra Vänersborgs kommun som plats. Du får inte överlåta eller sälja bilderna i kommunens bildbank.

Kontakta kommunens kommunikationsavdelning om du har några frågor.

Samprofilering

Kontakta kommunens kommunikationsavdelning för olika möjligheter.

Frihet under ansvar

Använd gärna platsvarumärket för att marknadsföra det geografiska området Vänersborgs kommun. Vårt enda krav är att du ställer upp på Vänersborgs kommuns värderingar. Vi ska vara en kommun för alla. Här ska alla människor känna sig trygga och välkomna. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat.

Logotypen får inte användas i sammanhang som kan anses kränkande, störande eller stötande. Manualen är styrande för såväl kommunen, dess helägda kommunala bolag och andra intressenter. Vänersborgs kommun, som är huvudägare av varumärket, förbehåller sig rätten att själva besluta om användandet och avgöra om det är förenligt med varumärket. Vänersborgs kommun, kommunstyrelseförvaltnignen och kommunikationsavdelningen har rätt att begränsa användandet.

Har du frågor om varumärket och den grafiska profilen?

Vi hjälper dig! Du är välkommen att kontakta Vänersborgs kommuns kommunikationsavdelning via e-post kommunikation@vanersborg.se eller att ringa växeln telefon 0521-721000.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juli 2023