Gå till innehåll

Verktygsfält

Orosanmälan

Du kan anmäla oro för en annan person till socialtjänsten oavsett vem det handlar om, till exempel en äldre människa eller ett barn. Socialförvaltningen kan även ge råd och stöd om du och din familj behöver hjälp.

Kontakta socialförvaltningen via kommunväxeln för att göra en orosanmälan. Du kan vara anonym.

Telefon växel: 0521 - 72 10 00

Anmälan via socialförvaltningen

Orosanmälan till individ- och familjeomsorgen; familj, barn och ungdom

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd och/eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Orosanmälan till individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten

Om du är orolig för någon som far illa på grund av missbruk av alkohol eller narkotika kan du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Läs mer om missbruk och beroende - behov av hjälp

Orosanmälan till biståndsenheten

Om du misstänker att en person med funktionsnedsättning eller en äldre person far illa, eller känner oro för att hen inte får det stöd hen är i behov av, bör du anmäla det till socialförvaltningens biståndsenhet. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen.

Biståndshandläggarna har telefontid alla vardagar kl 08.30-09.30 och kontakt sker därefter via kommunväxeln kl 08.00-16.00.

Du kan också komma i kontakt med biståndsenheten genom att maila bistand@vanersborg.se

Efter kontorstid - socialjour
Fyrbodals gemensamma socialjour tar emot orosanmälningar efter kontorstid, men handlägger inte ärenden som enbart berör äldreomsorg eller hälso- och sjukvård. Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om du misstänker att någon far illa och missbruksproblematik. Råkar du ut för akuta problem som rör dessa områden och som inte kan vänta till ordinarie socialtjänst har öppet kan du kontakta socialjouren.

Du kan vara anonym
Som privatperson kan du om du vill, göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan. Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

Vad händer sedan?
En av biståndshandläggarens viktigaste uppgifter vid en anmälan är att vid samtal med den enskilde informera hen om rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen, föreslå lämpliga insatser och försöka motivera den enskilde till att ta emot insatser.

Om den enskilde uttrycker att hen inte vill ta emot några insatser från socialtjänsten kan inte biståndshandläggaren inleda en utredning.

Socialjour

Du kan kontakta socialjouren vid akuta problem som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, misstanke att någon far illa, missbruksproblematik, och som inte kan vänta till ordinarie socialtjänst har öppet. Information och kontaktuppgifter till socialjouren finns under relaterad information.

Är det fara för liv och hälsa - ring 112 till SOS Alarm

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2024