Gå till innehåll

Verktygsfält

Kvitton

Hur länge ska kvitton och andra värdehandlingar sparas?

Preskription för en fordran mot enskild konsument är 3 år såvida fordran inte avser löpande skuldebrev då preskriptionstiden är 10 år, se lån nedan. Preskriptionen kan avbrytas genom att påminnelser eller andra åtgärder görs för att t.ex. driva in en skuld.

  • Inkomster: lönekontoutdrag är lämpliga att spara i sex år, se deklarationer nedan
  • Utgifter (köp): kvitton sparas i tre år, så länge kan en näringsidkare kräva dig på obetald skuld, se Preskriptionslagen 2§. Har säljaren utfärdat en längre garanti; spara kvittot under garantitiden. Vid köp av varor gäller minst tre års reklamationsrätt - spar kvittot i tre år.
  • Deklarationer: kvitton ska sparas i sex år, se Taxeringslagen 4 kap. Skattemyndigheten kan inte kräva Dig efter sex år men om Du själv vill ha bevismaterial för tidigare år är det klokt att spara åtminstone 10 år.
  • Bankkontoutdrag (månadssammanställningar): sparas minst 3 år, med hänsyn till deklarationen 6 år. OBS! Glöm ej att kolla av transaktioner, t.ex. kontantuttag och gireringar mot varje kontoutdrag du får.
  • Fastighet: spara kvitton så länge Du har kvar fastigheten, bevismaterial för att beräkna ev. reavinstskatt vid försäljning.
  • Hyra: spara kvitton i minst två år.
  • Lån (löpande skuldebrev): kvitto på slutbetalt lån sparas i 10 år.
  • Försäkringar: försäkringsbrev sparas så länge försäkringen är aktuell. Kvitton för betald försäkring sparas i tre år. Vid skadehändelse där försäkringsbolaget skall lämna ersättning kan det underlätta att ha sparat kvitton, men detta är inget absolut krav. Livförsäkringsbrev och begravnings försäkring sparas hela livet.
  • Kontokort: S.k. "slip" kollas av mot bankkontoutdrag och kan sedan slängas. "Slipen" ensam fungerar inte som bevis på fullgjord betalning. Bankomatkvitton kollas mot bankkontoutdrag och kan därefter slängas.
  • OBS! Betalorderkopior för betalningar gjorda genom t. ex privatgiro och personkonto är ej kvitto.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023