Gå till innehåll

Verktygsfält

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har det övergripande ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården.

MAS uppgift är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvaliteten i vården.

För mer information kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska för Vänersborgs kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023