Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Avloppsvatten

I kommunen finns det två avloppsreningsverk, Holmängen och Brålanda.

Vattenanvändning i hushållet

En personekvivalent, förkortas pe, är ett mått på mängden organiskt material som en person under ett dygn bidrar med till avloppet. Holmängens avloppsreningsverk är i dagsläget dimensionerat för 28 000 pe men pågående utbyggnad medger dimension för 45 000 pe. Brålanda avloppsreningsverk är dimensionerat för 45 700 pe.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juli 2023