Gå till innehåll

Verktygsfält

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten är en självständig kommunal myndighet. Vi arbetar med att ändra, bilda och ibland avregistrera fastigheter och rättigheter för olika ändamål. Detta görs genom en lantmäteriförrättning. Begreppet fastighet i detta sammanhang är avgränsade markområden, vissa undantag finns så som 3D-fastigheter.

Vi hjälper också till med frågor om äganderätts- och samfällighetsutredningar.

Fastighetsregistret

En annan arbetsuppgift är också att uppdatera fastighetsregistrets text- och kartdel (registerkartan). Registret innehåller information om fastigheter bland annat areal, rättigheter, samt gällande planer- och bestämmelser.

Viktigt att veta är att registerkartan inte alltid redovisar gränser, byggnaders läge med mera i dess verkliga läge. Gränsernas läge i registerkartan är inte juridiskt gällande. Det är också viktigt att veta att fastighetsregistret inte är komplett och många samfälligheter, rättigheter med mera inte syns i kartan eller textdelen.

Kommunala lantmäterimyndigheten eller Lantmäteriet?

Det finns både kommunala lantmäterimyndigheter och en statlig lantmäterimyndighet, Lantmäteriet. Vår kommunala lantmäterimyndighet hanterar frågor och ärenden som berör fastigheter som ligger inom Vänersborgs kommun. Om din fastighet ligger inom en annan kommun kan du söka upp ditt kontor på Lantmäteriets hemsida. Här hittar du kontaktuppgifter till både det statliga Lantmäteriet och kommunala lantmäterimyndigheter. Se länk nedan.

Lagfart och andra inskrivningsärenden

Har du frågor angående lagfart eller andra inskrivningsärenden ska du kontakta Lantmäteriet även om din fastighet ligger inom Vänersborgs kommun. Det statliga Lantmäteriet har hand om lagfartsfrågor och andra inskrivningsärenden för landets alla fastigheter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2023