Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunens organisation

I Vänersborgs kommun finns åtta nämnder (inklusive kommunstyrelsen) och sex förvaltningar.

I kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser fattas många beslut som berör vår vardag här i Vänersborg.

De förtroendevalda bestämmer vad som ska göras i kommunen och de
3 800 anställda i kommunens förvaltningar ser till att det blir gjort.
Vart fjärde år väljer vänersborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. I fullmäktige i Vänersborg sitter 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige väljer i sin tur de förtroendevalda som sitter i kommunstyrelsen, facknämnderna och i bolagen. De väljer dessutom vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023