Gå till innehåll

Verktygsfält

Markanvisningar

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bebyggelse inom ett visst markområde som kommunen äger. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att godkänna markanvisningar.

Aktuella markanvisningar

Här samlar vi de markanvisningar där det just nu finns möjlighet att lämna in en intresseanmälan, se sista inlämningsdag under respektive område.

Vänersborgs kommun ger nu möjlighet att förvärva det som återstår av gamla huvudkontoret för Holmens bruk och industrimark på fastigheten Bruket 8 i Vargön, Vänersborg.

Bruket har anor från sent 1800-tal och området är en viktig del av och länk till Vargöns kultur- och industrihistoria

Byggnaden och fabriksporten med tillhörande mark om 19 663 kvm har styckats av från stamfastigheten Vänersborg Rånnum 6:38 och bildat fastigheten Bruket 8.

Gamla huvudkontoret för Holmens bruk och fabriksporten

Gamla huvudkontoret för Holmens bruk och fabriksporten

Markanvisningen genomförs med jämförelseförfarande och inkomna anbud kommer att utvärderas utifrån i inbjudan uppställda utvärderingskriterier.

Området är en del av Wargöns Innovation- och Industripark (WIIP) som är ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri med fokus på hållbara material på området. ”Energi, miljö och innovation” har pekats ut som ledord för området.

Tidplan

Sista dag för att lämna anbud 31 aug
Tilldelning sker Hösten 2023

Inbjudan

Bilagor till inbjudan

Markanvisningar under utvärdering

Här har vi samlat de markanvisningar där utvärdering av handlingar pågår. Just nu pågår ingen utvärdering av markanvisning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2023