Gå till innehåll

Verktygsfält

Industri- och handelstomter

Genom att Vänersborgs kommun tar fram detaljplaner för nya verksamhetsområden på kommunal mark kan kommunen sälja mark till dig som vill bygga nytt och etablera ditt företag. Nedan under respektive flik kan du se i vilka områden kommunen har ledig mark för industri och verksamheter just nu.

Trestad center är ett handels- och industriområde som binder ihop de tre städerna Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla. Området har ett mycket strategiskt läge med anslutning till två E45 (Göteborg-Karlstad) och riksväg 44 (Uddevalla E6-Götene E20). Här finns stora möjligheter att utöka sin verksamhet.

Trestad center västra

Väster om befintligt verksamhetsområde finns nu möjlighet att etablera sig på kommunens senaste verksamhetsområde. Detaljplanen möjliggör nya etableringer för industri och verksamheter. Planområdet omfattar cirka 20 hektar.

Här finns möjlighet att stycka av en fastighet som lämpar sig för just ditt behov.

Pris är enligt kommunfullmäktiges beslut 2023-06-21 §115, fastställd till 250kr/kvm tomtareal för norra delen respektive 275kr/kvm tomtareal för södra delen av detaljplanen. Se bild nedan.

Gällande detaljplan hittar du här

Vill du veta mer om området eller är intresserad av att etablera er på området, hör av er till någon av våra mark- och exploateringsingenjörer.

Plankarta detaljplan Trestad center

Befintligt verksamhetsområde Trestad center

Inom befintligt verksamhetsområde har kommunen en tomt kvar till försäljning.

Fastighetsbeteckning: Maden 10
Storlek: 3283m2
Pris: 225kr/m2
Tillåten bebyggelse: Industri och kontor

Översikt Trestad center

Vänersborgs kommun har gjort ett långsiktigt val när det gäller Wargön Innovations- och Industripark. Redan 2012 fattade våra politiker beslut om att området skulle vara avsedd för etableringar inom ”energi, miljö och innovation”, långt före många andra. Därmed tog Vänersborg en tätposition och startade utvecklingsarbetet med att etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri med fokus på hållbara material på området. Beslutet har gjort att de verksamheter som numera finns på området går i linje med beslutet och ett kluster inom framtida hållbar industri håller på att byggas upp.

Wargön Innovation

År 2018 invigdes Wargön Innovation, som är en test-och demoanläggning för framtidens material. Verksamheten som bedrivs fungerar som en länk mellan forskning och företagande. Här identifierar man och tar bärkraftiga idéer vidare till full skala och nya företag formas. Wargön Innovation har hög kompetens inom innovations- och affärsutveckling kopplat till produktion- och processteknik, främst inom textil och trä. Wargön Innovation har också ett nära samarbete med Innovatum och StartUp-verksamheten i Trollhättan, vilket bidrar till att företagen blir bärkraftigare. Inom alla Science Centers i Sverige och även på europeisk nivå är Wargön Innovation redan etablerad och känd för att ligga bland de främsta kunskapsmässigt i Sverige och Europa, något Vänersborgs Kommun är väldigt stolta över att vara en del av.

Fördelarna med att finnas nära ett innovationsnav som Wargön Innovation är stora. Här finns plats för både innovationsutveckling och nytänkande entreprenörer som vill ta en position i den nya basindustrin för hållbara material. Det är en framtidsbransch som växer, inte minst i Västsverige.

Wargöns innovations- och industripark har ett logistiskt attraktivt läge med 228 000 kvadratmeter byggklara ytor.

Bland de stora fördelarna som området erbjuder för kommande etableringar finns:

  • En plats med utmärkta logistiska förutsättningar
  • Byggklar industrimark med generösa villkor vad gäller bland annat byggytor och bygghöjder
  • Flexibel tomtstorlek
  • Tomtpris 130 kr/m2
  • Goda kommunikationer och endast fem minuter från Trollhättan/Vänersborgs flygplats
  • Färdig infrastruktur med vägar, VA och fibernät
  • Kraftull elförsörjning
  • Wargön Innovations test- och demoanläggning för utveckling av nya hållbara material.

I Brålanda finns en ny detaljplan för Källebergsområdet som ligger i utkanten väster om Brålanda centrum. Detaljplanen vann laga kraft i september 2021 och möjliggör för verksamheter i södra delen av planområdet.

Genomförande av detaljplanen pågår. Mer information om försäljningen av tomter kommer inom kort.

Planområde Källeberg Brålanda

Holmängen är en ny stadsdel som växer fram i utkanten av Vänersborgs centrum. I området på nordöstra sidan om Östra vägen är många nya bostäder redan uppförda och fler är på gång. Mitt emot bostadsområdet på andra sidan Östra vägen har ett nytt verksamhetsområde växt fram.

På Holmängen finns det fortfarande möjlighet att förvärva en bit mark som är avsedd för småskalig handel och hantverk. Området är cirka 1500m2.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra mark- och exploateringsingenjörer.

Översikt verksamhetsmark Holmängen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023