Gå till innehåll

Verktygsfält

Så är lämnar du elektroniska anbud

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland uppleveras som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till dig som vill lämna anbud.

Anbudet i sin helhet (inklusive eventuella bilagor) ska lämnas elektroniskt på Mercell TendSigns webbplats. Mercell TendSign Anbud är kostnadsfritt i grundversionen men har även en mer avancerad nivå, Mercell TendSign Anbud Plus.

Några av fördelarna med att lämna anbud elektroniskt:

  • Du går in via internet och kan jobba med ditt anbud varifrån du vill.
    Alla uppgifter sparas.
  • Det är tydligt vilka frågor som ska besvaras.
  • Systemet reagerar på om du missat att besvara en fråga som är obligatorisk.
  • Anbudet kan skickas fram till sista anbudsdagens sista timma.
  • Du får en bekräftelse på att anbudet har skickats.
  • Systemet hjälper den upphandlande myndigheten att öppna och bedöma anbud. Det gör processen smidigare och du som anbudslämnare får snabbare besked.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024