Gå till innehåll

Verktygsfält

Samarbete Skatteverket

Ska Vänersborgs kommun anlita dig?

Då är det bra att du känner till att Vänersborgs kommun (kommunen) och Skatteverket har ett samarbete om att förebygga ekonomisk brottslighet.

Gemensamma mål

Vänersborgs kommun och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla företag som anlitas av kommunen är seriösa företag. Redovisning och betalning av skatter ska skötas och svart arbetskraft ska inte förekomma.

Med anledning av detta har vi på Vänersborgs kommun beslutat att använda oss av Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade företag.

Alla som anlitas av kommunen, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla företag som är involverade i uppdraget inför upphandling men det kan också ske löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar ut information om:

  • godkänd F-skatt
  • momsregistrering
  • arbetsgivarregistrering
  • redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna.

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av företag och deras underleverantörer och underleverantörers underleverantör osv.

Utländska företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt och som kommer att utföra arbete i Sverige, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, ev. moms- och arbetsgivarregistrering på blankett SKV 4632.

Vad innebär det för dig?

Om du som anlitats av Vänersborgs kommun behöver anlita ett annat företag så ska kommunen först godkänna företaget.

Godkännande får du när du har mailat/ringt kommunens kontaktperson med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt företag.

När vi gjort kontroll hos Skatteverket gällande de offentliga uppgifterna får du svar av kommunen om företaget får anlitas eller inte.

Under avtalets gång kommer kommunen att löpande göra avstämningar mot de offentliga uppgifterna.

I avtal mellan dig som utför uppdrag för Vänersborgs kommun och dina eventuella underleverantörer, skriftliga eller muntliga, ska du informera om det förebyggande arbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2022