Gå till innehåll

Verktygsfält

Stipendier och utbildning

Stipendier ur: A J Landströms donationsstiftelse, August Hedmans stiftelse samt Vänersborgs kommuns samstiftelse nr 2.

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag för fortsatt utbildning vid högskola, universitet eller motsvarande utbildning utomlands.

Utdelningsregler

  • För att vara behörig måste den sökande ha avslutat grundskolan årskurs 9 i Vänersborgs kommun.
  • Vidare ska den sökande ha uppnått myndighetsålder.
  • Registreringsbevis/studieintyg från vidare utbildning efter obligatorisk grundskola ska bifogas. För utbildningen ska det finnas behörighetskrav. Därmed är inte folkhögskola en utbildning som berättigar stipendier.
  • Ansökan ska vara Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda före 16 september för utbetalning av stipendier innevarande år.
  • Alla som inkommit med godkända ansökningar delar lika på totalbeloppet

Ansökan görs via Mina sidor under Relaterad information

Du behöver E-legitimation för att logga in på tjänsten
E-legitimation tillhandahålls av Nordea, Telia eller BankID. BankID ges ut av nio Svenska banker. Läs mer om hur du skaffar en e-legitimation på elegitimation.se.

För sent inkommen ansökan godkänns inte.
Svar meddelas via e-post.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2023