Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänersborgs Skollovskoloni

Stiftelsen styrelse utgörs av ledamöterna i socialutskottet, som är utsedda av socialnämnden i Vänersborgs kommun.

Stiftelsens ändamål är att verka för sommarrekreation, i främsta rummet för barn från Vänersborg, och därefter för andra personer från kommunen, vilka är i behov av detta.

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni ska vara kommunen tillhanda senast 30 april varje år. Det är föreningar som kan ansöka om bidrag, inte enskilda personer.

E-ansökan

Du kan göra en elektroniskt ansökan direkt på datorn. Länken till Mina sidor och e-ansökan hittar du under Relaterad information längst ner på sidan.

Ansökan via blankett

Särskild blankett krävs om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt. Du hittar blanketten under Mina sidor och kan antingen fylla i blanketten direkt på datorn och skriva ut den, hämta den i kommunhusets reception eller beställa på telefon 0521-72 13 14.

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; socialnämnden, enbart i syfte att pröva rätten till bidrag och för övrig bidragsadministration.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur Vänersborgs kommun hanterar dina personuppgifter.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023