Gå till innehåll

Verktygsfält

Nyanländ i Vänersborg

Bosättningslag (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016, reglerar kommunernas flyktingmottagande.

Hur många nyanlända varje kommun skall ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som vistas i kommunen.

Flyktingmottagningen inom Arbetsmarknadsenheten har som uppdrag att i samband med mottagande av nyanlända vara en sluss och ett välkomnande till den service inom de olika förvaltningarna som kommunen har att erbjuda sina invånare.

Arbetsförmedlingen (AF) har det övergripande ansvaret för etablering av de mottagna, vuxna i åldern 20-64 år som anvisas till kommunen. AF har även ansvar för de personer som på egen hand bosätter sig i kommunen. En etableringsplan ska upprättas av AF för den nyanlända och i normalfallet skall den bestå av heltidsaktiviteter motsvarande 40 timmar per vecka.

Kommunernas ansvar i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2023