Gå till innehåll

Verktygsfält

Vilket stöd finns att få?

Som en del av mottagandet erbjuder Vänersborgs kommun alla
nyanlända invandrare bland annat att komma på mottagningssamtal och utbildning i samhällsorientering.

Mottagningssamtal

Mottagningssamtalet utgår från dina behov och frågor: Hur fungerar samhället? Vart vänder jag mig i olika frågor?

Är ni en barnfamilj finns kanske en personal från förskolan eller en lärare från grundskolan med. Det kan också finnas en socialsekreterare på plats, liksom en samhällskommunikatör som kan den nyanländes språk, samt personal från arbetsmarknadsavdelningen.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är en utbildning där du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar och praktiskt vardagsliv; till exempel kultur, traditioner, politik, rättsväsende, sjukvård, bostad och skola. Målet är att du skall lära känna det svenska samhället och själv kunna söka kunskap.

Utbildningen är på ditt eget språk. Du får lyssna, fråga och diskutera. Det ingår även studiebesök. Efter kursen får du ett intyg. Kursen är kostnadsfri.

Svenska för invandrare (SFI)

Du får lära dig det svenska språket genom kommunens svensk-undervisning för invandrare (SFI). Information om SFI, Svenska för invandrare hittar du på Vuxenutbildningens hemsida.

Mötesplatser

I Vänersborg finns olika mötesplatser och aktiviteter där man kan träffas och knyta nya sociala kontakter.

Ekonomisk och socialt stöd

Individ och Familjeomsorgen ansvarar för att trygga de nyanländas försörjning
under den period som kallas för "glappet". Det är den period där
nyanlända som ej har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan kan ansöka om försörjningsstöd, också kallat ekonomiskt bistånd, hos enheten Individ och Familjeomsorgen IFO. Ekonomiskt bistånd kan också bli aktuellt om en nyanländ person är föräldraledig eller har nedsatt restationsförmåga.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd görs en ekonomisk utredning. Grundregeln är att om man har en egen inkomst beviljas ingen ekonomisk hjälp från kommunens sida.

Så snart som möjligt efter ankomst till kommunen ska varje vuxen i åldern
20-64 år som har uppehållstillstånd få kontakt med en handläggare på
Arbetsförmedlingen för ett etableringssamtal och en etableringsplan ska
upprättas. Planen ska innehålla aktiviteter som gör att personen så snart som möjligt kommer ut i arbete eller studier. En person som deltar på heltid enligt sin etableringsplan erhåller etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Vänersborgs kommun har bostadsansvar för de nyanlända som Migrationsverket anvisar till kommunen enligt Lag (2016:38) om
mottagande av vissa invandrare för bosättning. Vänersborgs kommun erhåller ett begränsat antal lägenheter varje år för de nyanlända som enligt lag anvisas till kommunen. Nyanlända som flyttar till Vänersborg på eget initiativ ansvarar själva för sin bostadssituation.

Integrationssamordnare tillsammans med arbetskonsulent ger råd och stöd i praktiska frågor när du flyttar in i din bostad och stöttar dig att komma tillrätta i närområdet. Du får också information om var du ska vända dig i olika frågor som till exempel barnomsorg, skola och Arbetsförmedling.

Du erbjuds även information, stöd och vägledning för att underlätta din etablering i kommunen och det svenska samhället. Det exempelvis kan handla om information om föreningsliv och olika nätverk eller olika insatser inom det sociala området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 januari 2023