Gå till innehåll

Verktygsfält

Skuldrådgivning

När pengarna inte räcker.

Vad gör jag?

  • Betala löpande räkningar såsom hyra, huslån, barnomsorg, el, telefon och försäkringar.
  • Utnyttja inte mer av de krediter du redan har
  • Kontakta dina fordringsägare snarast möjligt. Be att få anstånd eller delbetala. Gå inte med på mer än du kan klara av. Håll de nya uppgörelserna!
  • Inkasso. Om kravet gått vidare till inkassobyrå, kontakta den snarast! Ärendet kan annars hamna hos kronofogdemyndigheten eller tingsrätten. Detta medför kostnader för dröjsmål och indrivning. Om en skuld hamnar hos kronofogdemyndigheten är det oftast omöjligt att under någon längre tid betala andra ej förfallna lån eller skulder.
  • Börja spara alla uppgifter om dina skulder i en pärm
  • Ring oss på Budget- och skuldrådgivningen för råd och stöd så hjälper vi dig gärna vidare i din process.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023