Gå till innehåll

Verktygsfält

Skuldsanering

Det är Kronofogden som fattar beslut om skuldsanering. Under tiden med skuldsanering, oftast 5 år, lever man på kronofogdemyndighetens existensminimum. Därefter avskrivs resterande skulder.

Vad innebär skuldsanering

Ett betalningsutrymme för skulder finns när inkomsterna varje månad är högre än kronofogdemyndighetens existensminimum. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du beräkna ditt betalningsutrymme. Detta betalningsutrymme fördelas till fordringsägarna i relation till storleken på skulderna. Saknas betalningsutrymme får fordringsägarna ingenting.

Efter 5 år är du skuldfri. Förändras situationen väsentligt under de fem åren har fordringsägarna eller du själv rätt att begära omprövning, vilket kan leda till att du ska betala mer eller mindre per månad i skuldsaneringen.

Vid ansökan om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten registreras en betalningsanmärkning. Alla skulder ska ingå i skuldsaneringen.

Grundregeln är att en skuldsanering är något som man får en gång i livet och man måste följa den betalningsplan som gäller.

Är du osäker på hur betalningen skall ske till dina fordringsägare eller har andra funderingar om beslutet kontakta oss så hjälper vi till.

Mycket kan hända på fem år. Om din ekonomiska situation förändras kan det vara så att du skall begära en omprövning Vi hjälper till även med detta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023