Gå till innehåll

Verktygsfält

Skyddsrum

Det finns 140 skyddsrumstätorter i Sverige och skyddsrummen i dessa utgör ett prioriterat kärnbestånd som är viktigt att bevara.

Även utanför skyddsrumstätorterna finns skyddsrum, vilka också ska vårdas och underhållas. Det finns sammanlagt cirka 65 000 skyddsrum fördelade i Sverige. Skyddsrummen är fördelade utifrån befolkningstäthet.

I Vänersborg finns totalt 228 skyddsrum.

Du kan läsa mer om skyddsrum på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2023