Gå till innehåll

Verktygsfält

Elevdatorer

Vänersborgs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används.

Som en del i denna strävan erbjuds därför alla elever i åk 3-9 möjligheten att låna en personlig bärbar dator under sin studietid i Vänersborgs kommuns grundskolor.

Riktlinjerna för användandet av skoldator tar vårdnadshavare och elever del av vid utlämnandet av dator, se länk nedan. Om en elev bryter mot Vänersborgs kommuns riktlinjer beslutar rektor i samråd med ansvarig på IT-kontoret om hur ärendet ska hanteras. Vid skada, förlust eller stöld av datorn eller dess tillbehör meddelar hemmet detta till Trygga rundan (veckovis elevdatorsupport från IT-avdelningen på plats på skolan) eller IT-ansvarig på skolan.

Om en dator eller datortillbehör skadats eller tappats bort fyll i blanketten "Anmälan - Förlorad/skadad elevdator och/eller förlorat/skadat datortillbehör" som visas upp för Trygga rundan och lämnas sedan till IT-ansvarig på skolan (eller till mentor som lämnar den vidare till IT-ansvarig). Datorn och/eller ev. tillbehör lämnas till Trygga rundan eller IT-ansvarig på skolan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024