Gå till innehåll

Verktygsfält

Frånvaro

För elevens säkerhet är skolan beroende av att få korrekta uppgifter från vårdnadshavare om elevens frånvaro i skolan.

Detta innebär att vårdnadshavare måste frånvaroanmäla sitt barns frånvaro i skolan. Om ditt barn är sjuk eller behöver vara borta från skolan av olika anledning så ska den frånvaron anmälas så tidigt som möjligt på morgonen.

Frånvaroanmälan görs i lärplattformen InfoMentor Hub (webbsida eller app) i boxen Frånvaro. Anmälan görs för hel dag eller för schemapositioner under en dag.

Frånvaroanmälan kan göras i InfoMentor Hub för innevarande dag samt nästkommande dag.

Till ogiltig frånvaro räknas "sen ankomst" samt om eleven inte infunnit sig till lektionen som vårdnadshavare inte har meddelat skolan.

Vid ogiltig frånvaro från lektion skickas SMS från skolan (med InfoMentor som avsändare) till vårdnadshavare, om mobilnummer finns inlagt i InfoMentor. Det skickas 1 SMS/barn och dag vid ogiltig frånvaro. Det kommer också en notis i InfoMentor Hub vid denna ogiltiga frånvaro. Vid elevs ogiltiga frånvaro vid fler tillfällen under samma dag notifieras detta bara i InfoMentor Hub.

Alltså, för att få information om frånvaro som gäller samtliga lektionstillfällen under dagen behöver man som vårdnadshavare ha appen nedladdad för att få push-notiser.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023