Gå till innehåll

Verktygsfält

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till barn som går i grundskola eller anpassad grundskola till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Fritidshemsverksamhet bedrivs av kommun eller av fristående huvudman och finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då förälder arbetar eller studerar. Fritidshem finns på varje F-6 skola. Inom fritidshem serveras dagligen frukost, lunch och mellanmål. På vår kvällsöppna avdelning Lanternan serveras också ett kvällsmål.

Våra fritidshem är öppna mellan klockan 06.00 och 17.30 alla helgfria vardagar.

Kontaktuppgifter hittar ni under respektive skola.

Ni ansöker om plats på fritidshem för ert barn via Mina sidor- E-tjänst för barnomsorg. Kontakta administratör för barnomsorg om ni inte har möjlighet att ansöka via e-legitimation (BankID). Har ni som ska söka fritidshem skyddad identitet kontaktar ni administratör för barnomsorg direkt på telefontiden.
Ansökan görs till ett område, inte till en specifik skola.

Plats på fritids erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Kommunen inhämtar intyg från vårdnadshavare för att styrka rätt till plats. Blankett för intyg som styrker rätten till fritids hittar ni under relaterad information.

Ansökan
Logga in och markera det barn som ansökan ska göras för och välj alternativet "Ansökan barnomsorg". Kontrollera att uppgifterna som finns på er är korrekta, fyll i omfattning av tid, önskat område, vilken verksamhet ansökan avser (fritidshem). När ansökan är klar kan ni välja att få ett bekräftelsemail till den e-postadress som ni uppgett.

Garantidatum
För fritidshemsansökningar finns inget garantidatum. När ansökan inkommer ordnas fritidshem snarast utefter era önskemål. Tänk på att lämna sysselsättningsintyg för att visa upp rätt till fritidshemsplatsen.

Placeringsbeslut
Placeringsbeslut skickas hem när placering är färdig. Vistelsetidsschema läggs in i infomentor och inkomstuppgifter för hushållet lämnas på e-tjänsten.

I Vänersborg finns barnomsorg för obekväm arbetstid på avdelning Lanternan som finns på Vänerparkens förskola 25. Barnet har sin grundplacering på sitt skolfritids.

När plats kan beredas skickas ett erbjudande om plats på Vänerparken 25, avdelning Lanternan.

Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid inte kvarstår, exempelvis på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet, tas placering på Lanternan bort.

Uppkommer behovet av Lanternan igen måste ni ställa barnet i kö på nytt. Ni får inte automatiskt tillbaka er gamla plats.

Lanternan är endast till för barn folkbokförda i Vänersborgs kommun. Om ett barn flyttar från Vänersborgs kommun och innehar en placering på Lanternan kommer administratör för barnomsorgen avsluta placeringen på Lanternan. Dock kan överenskommelse med ny kommun göras för att få gå kvar på ordinarie skola och fritidshem.

Schemainlämning för fritidsbarn placerade på barnomsorgsenheten Lanternan:
Vårdnadshavare till barn på fritids som även har barnomsorg på obekväm arbetstid på Lanternan registrerar vistelsetider dagtid för barnet på vardagar (måndag-fredag) mellan 06:00 och 17:30 via InfoMentor i boxen Fritidsschema.

Om barnet har sovit på Lanternan och åker taxi från Lanternan till sitt dagfritids skriver vårdnadshavare 06:50 på tidsregistreringen i Fritidsschema-boxen den dagen samt skriver kommentaren “Taxi från Lanternan 06:50”.

Om barnet ska till Lanternan på eftermiddagen skriver vårdnadshavare 17:10 i tidsregistreringen och lägger till kommentaren “Taxi till Lanternan efter kl 17:10” i InfoMentor i boxen Fritidsschema.

För den tid ditt barn ska vara på Lanternan (kvällar, nätter och helger) sms:ar du in dessa tider till Lanternan.

Lanternan behöver ha ditt barns vistelsetider minst 2 veckor i förväg för att kunna planera verksamheten. All kommunikation med Lanternan sker via telefon (sms eller samtal).

Vänersborgs kommun tillhandahåller service via e-tjänst till föräldrar som vill söka kommunal barnomsorg.

Här kan alla ärenden som rör barnomsorg utföras:

  • Ansökan om ny och omplacering av barnomsorg  
  • Registrera inkomstuppgifter  
  • Uppsägning av barnomsorg

Ansökan
Du ansöker om plats på fritidshem för ditt barn via vår e-tjänst med e-legitimation.

Uppsägning
För att avsluta fritidsplacering loggar ni in på Mina sidor- Ansök om barnomsorg . Ni klickar på skolbarnets namn och väljer Avsluta placering. Det är två månaders uppsägningstid och ni behöver välja datum att avsluta plats minst två månader framåt.
Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Avgiftsgrundande belopp
Du betalar procentuellt och det är hushållets samlade bruttoinkomst per kalenderår som avgör hur mycket du ska betala, likväl barnets ålder och antal barn i hushållet. Detta gäller samtliga barn i hushållet oavsett om de är gemensamma eller inte.
Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer som har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Du anmäler din avgiftsgrundande inkomst via Mina sidor- E-tjänst för barnomsorg.

Följande dagar har fritidshemspersonalen kompetensutvecklingsdagar:

Våren 2023
Måndag 9 januari
Måndag 27 mars
Måndag 19 juni

Hösten 2023
Tisdag 15 augusti
Måndag 18 september
Måndag 30 oktober

Våren 2024
Måndag 8 januari
Måndag 4 mars
Måndag 17 juni

Finns det uppsägningstid?
Ja, det är två månaders uppsägningstid och det gäller för både förskole- och fritidsplaceringar. Tänk på att om ni är två som delar på fakturan och vill avsluta barnomsorgsplaceringen behöver båda betalningsansvariga göra en uppsägning.

Hur ansöker vi om fritidshem?
Ansökan görs via vår e-tjänst, Mina sidor- E-tjänst för barnomsorg. För att kunna logga in krävs e-legitimation (bankID).

Inkomstjämförelse
Varje år gör Barn- och utbildningsförvaltningen en inkomstjämförelse gällande två år bakåt i tiden. Att kontrollen görs två år i efterhand beror på att det inte är möjligt att genomföra kontrollen före dess att Skatteverket har färdigställt taxeringen för året som är aktuellt för kontoll.

När kontrollen sker hämtas din taxerade förvärvsinkomst från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inlämnade inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. I dessa fall räknar vi om avgiften och får fram vilket belopp du skulle ha betalat eller har betalat för mycket.

Har du betalat för lite i barnomsorgsavgift får du en extra faktura på beloppet som du har betalat för lite. Har du betalat för mycket i barnomsorgsavgift får du pengar tillbaka.

Vad gäller när vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös?
Skolbarnet har inte längre rätt till en fritidsplats.

Varför efterfrågas sysselsättningsintyg?
Sysselsättningsintyg efterfrågas för att placeringsgrund ska kunna styrkas för fritidshemsplaceringar. Intyg ska inkomma från båda vårdnadshavarna. Exempel på intyg är tjänstgörings-, studie- och sjukintyg och det ska vara underskrivet av behörig person. Vid egen firma kan ett registerutdrag skickas in.
Intyget får inte vara äldre än 1 månad.
Inkommer inget intyg upphör skolbarnets fritidshemsplacering.

Blankett för intyg som styrker rätten till fritidshemsplacering hittar ni under relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2023