Gå till innehåll

Verktygsfält

Modersmål, hemspråk

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan.

Kommunen har skyldighet att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever är anmälda i samma språk. Undantagna är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, då kommunen är skyldig att ordna undervisning oavsett antal elever.

Regler och riktlinjer

En elev skall ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Språket måste användas dagligen och eleven kan bara ha modersmålsundervisning i ett språk. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk skall erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Huvudregeln är att modersmålsundervisning skall anordnas sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid, men om det finns särskilt behov kan undervisningstiden förlängas. Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Ansökan av modersmålsundervisning görs på Mina sidor, se under relaterad information. Modersmålsundervisning sker fortsättningsvis under elevens skolgång om inte vårdnadshavare väljer att avbryta undervisningen, vilket görs på Mina sidor, se under relaterad information.

Studiehandledning, d v s handledning på modersmålet, ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.

Betyg

Betyg ges från och med årskurs 6.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024