Gå till innehåll

Verktygsfält

Biobränsleförbränning i panna eller kamin

Ved är ett förnybart och inhemskt bränsle. Att elda med ved är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt

När du värmer villan med vedpanna så ska du också ha en ackumulatortank. På så sätt sparar du ved och minskar utsläppen till miljön och du behöver inte elda lika ofta.

Vedpannan kan värma både rummen och vattnet till kranar och duschar. Huset behöver ha en fungerande skorsten och radiatorer (element) med vattenrör. Du måste ha plats för panna och ackumulatortank samt plats att förvara veden, både utomhus och inomhus.

En kamin kan vara mer än bara trivseleldning. Den kan komplettera annan uppvärmning och bidrar på så sätt till att minska din sårbarhet för höjda energipriser och utgöra en krisberedskap. När du har kompletterande uppvärmning är det viktigt att de olika uppvärmningarna samarbetar så att energianvändningen blir så låg som möjligt.

Både vid eldning i panna och kamin är det viktigt att bränslet är torrt och att det är bra lufttillförsel. Det är inte tillåtet att hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat trä, spånskivor eller liknande.

Inom tätbebyggda områden kan eldning innebära problem med störande rök och utsläpp av ohälsosamma ämnen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 december 2023