Gå till innehåll

Verktygsfält

Värmepumpar

I byggnader med direktverkande el är luft/luftvärmepump ett snabbt, billigt och effektivt sätt att minska uppvärmningskostnaderna. Men även andra värmepumpar ger bra resultat för energieffektivisering och är många gånger även ekonomiska fördelaktiga.

Värmepumpar ger för varje satsad enhet energi mellan två och fyra gånger tillbaka, så om du köper 1 kWh el för att göra värme och låter det gå via en värmepump så kommer det ge dig 2-4 kWh i värme. Detta låter nästan för bra för att vara sant men bygger på principen hur ämnen (köldmedia) förångas och kondenseras vid olika tryck. Man kan alltså ”samla in” värme ur till exempel utomhusluft, detta trots att det är kallare ute än vad vi vill ha inne! Samma process sker i kylskåp, den kyla som önskas på insidan av ett kylskåp orsakar som bekant värme på baksidan. En bergvärmepump till exempel lämnar ett något kyligare berghål efter att ha hjälpt till att värme ett hus. Därför är det viktigt att dimensionera dem rätt och det behöver vara ett visst avstånd mellan borrhålen för att värmen ska räcka till.

Luft-luftvärmepumpar

Det är en relativt billig investering som inte heller kräver särskilt stora ingrepp i byggnaden. För bästa spridning av värmen bör värmepumpens inomhusdel placeras i en öppen planlösning där dörrar till omkringliggande rum kan vara öppna. Det finns också modeller med fler än en inomhusdel vilket gör att värmen sprids lättare. Utomhusdelen bör placeras så den inte stör eftersom den orsakar ett ljud när den är aktiv, alltså när kompressorn arbetar.

Visst underhåll och service behövs, du kan själv rengöra de dammfilter som finns inne i aggregatet. Ungefär vartannat år är det lagom med en mer ingående rengöring och det bör göras av en servicetekniker. Ingrepp i köldmediekretsen får bara göras av den som har särskild certifiering.

Värmepumpar kopplade till vattenburna värmesystem kan använda sig av olika källor, luft till vatten, jordvärme, bergvärme eller frånluftsvärme.

Värmepumpar för varmvatten

Värmepumpar som endast används för uppvärmning av varmvatten, så kallade värmepumpsberedare är ännu inte så vanliga men kan vara en bra investering i en byggnad vars varmvatten idag framställs med en varmvattenberedare.

Andra värmepumpar

I ett hus med ett vattenburet värmesystem kan man utifrån förutsättningar välja värmepumpar som hämtar värme från berg, mark (jordvärme) eller sjö. Vanligt är också luftvärmepump till vattenburet system, så kallad luft/vattenvärmepump där värmen tas från uteluften, men också frånluftsvärmepump som tar värme från den inneluft som är på väg att ventileras ut.

Vissa värmepumpinstallationer behöver prövas utifrån bestämmelser i miljöbalken, kontakta därför kommunen innan du påbörjar arbetet.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2024