Gå till innehåll

Verktygsfält

Vedeldning

Inom tätbebyggda områden kan vedeldning innebära problem med störande rök och utsläpp av ohälsosamma ämnen. Problem uppstår speciellt när eldning sker i gamla omoderna pannor, men även eldningstekniken har inverkan. Vid felaktigt utförd vedeldning innehåller röken miljöfarliga ämnen som kan vara irriterande eller skadliga för människors hälsa.

Vad gäller för vedeldning i kommunen?

I Vänersborgs lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön står följande:

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen, gäller att lufttillförseln skall vara god och att bränslet skall förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

Tänk på detta vid eldning i kamin!

  • En kamin är främst till för så kallad trivseleldning och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla. Trivseleldning bör ske begränsat antal tillfällen i veckan.

  • Använd bränsle som är lämpligt för kaminen. Om du använder ved ska den vara torr. Fuktig ved kyler elden, och orsakar dålig förbränning.
  • Se till att du har en ordentlig glödbädd när bränslet läggs på.
  • Pyrelda aldrig! Elden skall brinna med full lufttillförsel.
  • Kontrollera din rök från skorstenen! Vid ofullständig förbränning är röken väl synlig med kraftig lukt. Vid god förbränning är röken oftast osynlig, men vid kalla dagar kan den vara vit av vattenånga.
  • Ta hänsyn till väder och vind. När det är kalla och vindstilla dagar finns risk för inversion. Då stiger inte röken högt upp i luften utan sprids nära marknivå och orsakar olägenhet för människor. Sådana dagar bör du inte elda.
  • Ändra aldrig något på panna/kamin eller skorsten utan att kontakta sakkunnig först, exempelvis sotare med rätt kompetens. Gäller särskilt vid installation av ackumulatortank, som för vissa pannor kan bli en direkt brandrisk! Kontrollera också om bygglov eller bygganmälan krävs.
  • Det är inte tillåtet att elda målat eller impregnerat trä samt annat avfall.

Minskade utsläpp om du tänder i toppen

Hur stora utsläppen av hälsofarlig rök blir beror på sättet man eldar. Vänersborgs kommun lämnar här information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Det finns nya råd för vedeldning som är riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vänersborgs kommun lämnar ut informationen här på hemsidan och vid klagomål delar vi ut broschyrer till hushållen i det aktuella bostadsområdet.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr, webbsida och informationsfilm.

Läs informationsbroschyren "Tänd i toppen" och se en instruktionsfilm om vedeldning på Naturvårdsverkets hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024