Gå till innehåll

Verktygsfält

Naturvårdsprojekt

Genom lokala naturvårds- eller vattenvårdsprojekt kan kommunen och andra aktörer med hjälp av statliga bidrag genomföra åtgärder till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa eller för bättre vattenmiljö. På sidorna "LONA-projekt" och "LOVA-projekt" finns mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2023