Gå till innehåll

Verktygsfält

LOVA-projekt

Genom lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, finns möjlighet att få statliga bidrag för att genomföra lokala åtgärder för bättre vattenmiljö. Bidrag kan fås för insatser mot övergödning, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning med mera.

De som kan söka LOVA-bidrag är kommuner, ideella sammanslutningar, kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte. Bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Har du som privatperson eller fastighetsägare en projektidé är du välkommen att kontakta oss eller ta kontakt med en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete. Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Pågående LONA-projekt i Vänersborgs kommun
Där vi har ytterligare information är rubriken klickbar för att komma till projektsidan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2023