Gå till innehåll

Verktygsfält

Förvaltningar

Förvaltningsorganisation

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor.

Vad gör en förvaltning?

Vänersborgs kommun har sex förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin.
På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och delvis driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Vänersborgs kommun arbetar 3 600 anställda.

Organisationsschema förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationsschema Vänersborgs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024